Stichting Fietsersbond

Fietsschool

Fietsen doen we in Nederland veel en vaak. Toch is aandacht voor de fietser niet vanzelfsprekend. De Vereniging Fietsersbond is al sinds 1975 de belangenbehartiger voor fietsend Nederland. Sinds 2016 bestaat ook de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit die de missie van de vereniging ondersteunen. Het geld dat hiermee verdiend wordt komt ten goede aan de vereniging.

Het bestuur van de stichting is gelijk aan dat van de Vereniging Fietsersbond, directeur van de stichting is Saskia Kluit.

De routeplanner van de Fietsersbond

Onze projecten

Fietsschool

De Fietsschool van de Fietsersbond heeft als doel het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben, zoals kinderen en allochtonen, maar ook senioren die onzeker zijn in het verkeer. Hiervoor vinden fietslessen en fietsinformatiedagen plaats in diverse delen van Nederland.

Fietsersbond Routeplanner

De Fietsersbond Routeplanner is sinds 2005 een product van de Fietsersbond. Honderden vrijwilligers hebben in deze webapplicatie iedere voor de fiets begaanbare weg opgenomen, beschreven en beoordeeld. Hierdoor plant de Fietsersbond Routeplanner kwalitatief uitstekende routes, en is het mogelijk om een route te plannen die precies aan je eigen wensen (meer of minder groen, autoluw, verharde paden) voldoet.

Fiets Filevrij

Het programma Fiets filevrij stimuleert de aanleg van snelfietsroutes in heel Nederland. In dit programma komen belanghebbenden bij elkaar en wordt actief nagedacht over de toekomst van mobiliteit in Nederland.

Advertentieverkoop Vogelvrije Fietser

Het tijdschrift Vogelvrije Fietser verschijnt vier keer per jaar en heeft een oplage van ongeveer 30.000. Externe advertentieverkoop wordt verzorgd door PSH Media Sales.