Welkom bij de stichting fietsersbond

Wij zorgen voor meer fietsgeluk in Nederland

De Stichting Fietsersbond voert projecten uit die de missie van de Fietsersbond ondersteunen!

Fietsen doen we in Nederland veel en vaak. Toch is aandacht voor de fietser niet vanzelfsprekend. De Vereniging Fietsersbond is al sinds 1975 de belangenbehartiger voor fietsend Nederland. Sinds 2016 bestaat ook de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit die de missie van de vereniging ondersteunen. Het geld dat hiermee verdiend wordt komt ten goede aan de vereniging.

Het bestuur van de stichting is gelijk aan dat van de Vereniging Fietsersbond, directeur van de stichting is Saskia Kluit.

BestuurStatuten

Een greep uit onze projecten

Jaarlijks voert de Stichting Fietsersbond tientallen kleine en grote projecten uit. Hier een selectie.

Fietsschool

De Fietsschool van de Fietsersbond heeft als doel het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben, zoals kinderen en allochtonen, maar ook senioren die onzeker zijn in het verkeer. Hiervoor vinden fietslessen en fietsinformatiedagen plaats in diverse delen van Nederland.

Naar de Fietsschool

Fietsersbond Routeplanner

De Fietsersbond Routeplanner is sinds 2005 een product van de Fietsersbond. Honderden vrijwilligers hebben in deze webapplicatie iedere voor de fiets begaanbare weg opgenomen, beschreven en beoordeeld. Hierdoor plant de Fietsersbond Routeplanner kwalitatief uitstekende routes, en is het mogelijk om een route te plannen die precies aan je eigen wensen (meer of minder groen, autoluw, verharde paden) voldoet.

Naar de Routeplanner

Fietsen Alle Jaren

Iedereen heeft recht op wind door zijn haar. Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst, of gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur gaat. Onze vrijwilligers in het project Fietsen Alle Jaren nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een riksja.

Naar Fietsen Alle Jaren

Fietsen naar het werk

In diverse projecten besteedt de Stichting Fietsersbond aandacht aan fietsen naar het werk. Van snelfietsroutes en fietsvoorzieningen bij bedrijven tot fietsstimulering en gedragscampagnes. De Stichting Fietsersbond verzorgt onder meer de Europese certificering van bedrijven als Fietsvriendelijk Bedrijf en werkt actief mee aan de aanleg van snelfietsroutes in heel Nederland. 

Naar fietsennaarhetwerk.nl

Advertentieverkoop Vogelvrije Fietser

De Vogelvrije Fietser bereikt de 30.000 leden van de Fietsersbond. De lezers beschouwen de Vogelvrije Fietser als hun lijfblad en vertrouwen op de inhoud van de artikelen. Zij besteden veel meer geld aan fietsproducten dan gemiddeld. De advertentieverkoop van de Vogelvrije Fietser wordt bij de Stichting Fietsersbond verzorgd door Carmen Meijer

Mail Carmen

Fietsadvies van TestKees

ir. Kees Bakker, alias TestKees, is al jaren de deskundige van de Fietsersbond voor alles wat met de fiets te maken heeft. Hij test fietsen en geeft advies op het gebied van fietstechniek. Kees is ook te huur als deskundige.

Meer informatie

De Fietsersbond steunen?