Projecten

Fietsschool

Fietsschool

De Fietsschool van de Fietsersbond heeft als doel het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben, zoals kinderen en allochtonen, maar ook senioren die onzeker zijn in het verkeer. Hiervoor vinden fietslessen en fietsinformatiedagen plaats in diverse delen van Nederland.

Fietsen Alle Jaren

Iedereen heeft recht op wind door zijn haar. Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst, of gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur gaat. Onze vrijwilligers in het project Fietsen Alle Jaren nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een riksja.

Fiets filevrij

Het programma Fiets filevrij stimuleert de aanleg van snelfietsroutes in heel Nederland. In dit programma komen belanghebbenden bij elkaar en wordt actief nagedacht over de toekomst van mobiliteit in Nederland. 

Advertentie-acquisitie

De Vogelvrije Fietser bereikt de 35.000 leden van de Fietsersbond. De lezers beschouwen de Vogelvrije Fietser als hun lijfblad en vertrouwen op de inhoud van de artikelen. Zij besteden veel meer geld aan fietsproducten dan gemiddeld. De advertentieverkoop wordt verzorgd door Marina van Dijk: m.vandijk@fietsersbond.nl

Fietsersbond Routeplanner

De Fietsersbond Routeplanner is sinds 2005 een product van de Fietsersbond. Honderden vrijwilligers hebben in deze webapplicatie iedere voor de fiets begaanbare weg opgenomen, beschreven en beoordeeld. Hierdoor plant de Fietsersbond Routeplanner kwalitatief uitstekende routes, en is het mogelijk om een route te plannen die precies aan je eigen wensen (meer of minder groen, autoluw, verharde paden) voldoet.