Doortrappen

Jij weet hoe goed je fietst. Dat doe je tenslotte al zo lang je je kunt herinneren. Maar je wordt ook ouder, dus vraag je je wel eens af hoe lang dat goed, veilig en plezierig gaat. Iedereen heeft tenslotte wel eens twijfel bij dat lastige bochtje, die drukke kruising of dat mulle bospad.

Eén ding weet je zeker; van fietsen naar vrienden of familie, door bos of door de stad, zelf trappend of elektrisch, geniet je alleen als je zeker op je zadel zit. En dat is eenvoudiger dan je denkt. Met een paar simpele maatregelen en oplossingen blijf je doen wat je altijd doet en trap je zeker, veilig en plezierig door.

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de oudere fietser langer veilig te laten fietsen. Doortrappen haakt in op bestaande initiatieven zoals fietstochten, sportochtenden en recreatief fietsen in groepsverband of clubs. Het programma is gericht op ouderen en wil ouderen bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om veilig te kunnen blijven doortrappen/fietsen. Doortrappen helpt met materialen, voorlichting en adviezen, bij het opzetten op lokaal niveau van fietsactiviteiten, fietslessen en fietsclubs. En met alle communicatie daarover. Het uiteindelijke doel is dat ouderen zekerder en met plezier op de fiets zitten en dat daardoor de fietsveiligheid toeneemt.

De Fietsersbond heeft een aantal producten om lokaal en regionaal invulling te geven aan het landelijke programma Doortrappen. Dit zijn:

  1. De Driewielfiets Ontdekdagen
  2. Starten van fietsclubs voor senioren
  3. Uitzetten van Doortraproutes en stimuleren dat deze worden getest en gebruikt

Driewielfiets ontdekdagen
Balansproblemen treden soms op naarmate de leeftijd vordert, of als gevolg van een ziekte. Dat hoeft geen reden te zijn om niet meer te fietsen. Een van de mogelijkheden is dat de fietser van een tweewieler overstapt drie- of vierwielfiets. In navolging van succesvolle pilots in 2021 willen we graag nog meer Driewielfiets Ontdekdagen organiseren. Tijdens de Driewielfiets Ontdekdagen nodigen wij een aantal leveranciers van driewielfietsen uit en enthousiasmeren wij zoveel mogelijk fietsers die met instructie deze uit willen proberen. De Instructie wordt gegeven door ervaren fietsdocenten van de Fietsersbond.

Driewielfietsles. Foto: Corné Sparidaens

Starten fietsclubs voor senioren
Als je om je heen kijkt zien we steeds meer fietsers, zeker recreatieve oudere fietsers, op E-bikes. Werden vroeger in het weekend tochtjes gemaakt van 20 km, tegenwoordig draaien ze, mede door de ondersteuning, de hand niet meer om voor 60 km. Dit vinden wij een mooie ontwikkeling. Daarnaast zijn er heel veel ouderen, die fietsen en graag aansluiting willen hebben bij anderen om samen meer te gaan fietsen.

Aan de andere kant zien we dat de oudere fietsers kwetsbaar zijn. Onder deze doelgroep vinden relatief veel enkelvoudige fietsongevallen plaats.  Die kwetsbaarheid kan verkleind worden door ouderen te stimuleren meer te bewegen door te fietsen en te helpen bij het leren veiliger en zekerder te fietsen. Naast het feit dat (te) veel ouderen onvoldoende actief zijn, speelt ook eenzaamheid onder een aanzienlijk aandeel van de (oudere) bevolking. Bewegen draagt bij aan de gezondheid van ouderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Samen bewegen betekent het hebben van meer sociale contacten en dat kan er weer voor zorgen dat men zich minder eenzaam voelt.

iStock

Waarom een fietsclub?
De gezondheidsvoordelen van het fietsen wegen zeker op tegen de kans op een verkeersongeval. Daarom willen we het fietsen van ouderen zeker bevorderen en willen we ze zo lang mogelijk fietsvaardig houden. Daarbij geldt voor ons dat de beste verkeerseducatie regelmatig fietsen is. Om dit fietsen enerzijds te stimuleren en anderzijds te begeleiden, willen we fietsclubs oprichten. Graag willen we dat vanaf april tot oktober zoveel mogelijk ouderen in groeps-of clubverband met elkaar gaan fietsen. Door dat met elkaar te doen, verwachten we dat de praktijkoefening meer wordt herhaald, want fietsen is niet alleen gezond, maar ook leuk in een sociale omgeving.

Uitzetten van Doortraproutes

Doortraproutes zijn comfortabele en leuke fietsrondjes van 20-25 km voor senioren. De routes zijn mooi en groen. Ze gaan zoveel mogelijk over ruime paden, rustige wegen, overzichtelijke kruispunten en kennen weinig obstakels. Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers van de Fietsersbond. Om te checken of fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk en veilig ervaren, hebben tientallen oudere fietsers de routes getest.

Kijk voor de Doortraproutes in Friesland op: doortrappen.frl. De routes in Oost-Nederland zijn te vinden op fietsersbond.nl/doortraproutes. We hopen dat meerdere provincies volgen.