Fietsschool

De Fietsschool van de Fietsersbond geeft fietslessen aan allerlei mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij veilig fietsen, bijvoorbeeld kinderen, migranten en senioren. Met plezier samen fietsen.

Kinderen
Om diverse redenen kunt u als school, instelling of bedrijf besluiten een fietsdocent in te huren voor het geven van een (serie) fietslessen. Voor een school kan de reden bijvoorbeeld zijn dat u leerlingen wilt voorbereiden op het verkeersexamen of dat u leerlingen uit groep 8 wilt leren omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt van de middelbare scholen.

Voor groepslessen kunt u contact op te nemen met de Fietsschool (fietsschool@fietsersbond.nl). Het Fietsschoolteam zal op basis van uw vraag een inhoudelijk en financieel voorstel doen en, indien u daarmee akkoord gaat, een fietsdocent zoeken en er zorg voor dragen dat de les(sen) worden gegeven.

Migranten
Nieuwe Nederlanders, zowel asielzoekers als expats en andere migranten, zijn vaak niet met fietsen grootgebracht. Fietsen is goed voor de inburgering en vergroot de zelfstandigheid. Er is behoefte aan fietslessen onder nieuwe Nederlanders, met name onder vrouwen. Fietsen vergroot hun actieradius en daarmee hun onafhankelijkheid en hun mogelijkheden. Het Landelijk Steunpunt Fiets, specialist op dit gebied, verzorgt dit deel van de opleiding tot fietsdocent van de Fietsschool. Ook asielzoekerscentra en scholen voor nieuwkomers kunnen een beroep doen op de Fietsschool. Daarnaast verzorgen we cursussen voor bijvoorbeeld medewerksters van thuiszorginstellingen, en aan buitenlandse medewerkers van grote bedrijven. Allemaal maatwerk. We bieden individuele lessen en groeplessen aan.

Senioren
De Fietsschool organiseert al 10 jaar ‘fietsfeestjes’ voor senioren, waar we op een prettige wijze een gezellige dag neerzetten en waar 60-plussers belangrijke informatie krijgen die hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten. Onze ervaring is dat deelnemers hierdoor prettiger, comfortabeler en veiliger kunnen blijven fietsen. Dat vinden in ieder geval de senioren die deze dagen bezochten: een aangename leerzame dag.

Met aandacht voor waar u de fiets specifiek voor gebruikt – toertochtjes, boodschappen, familiebezoek, fietsen met kleinkinderen – kijken we samen met u naar u en uw fiets(gebruik). Hoe doen we dat? Uw gemeente heeft een programma voor u samengesteld. Deze is hier te vinden.

Contact
Geïnteresseerd om aan de slag te gaan met de Fietsschool in jouw gemeente of provincie? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Fietsschool. Stuur een mail naar fietsschool@fietsersbond.nl