SPI – Safety Performance Index

De Fietsersbond heeft in de zeventien infrastructurele  risicofactoren gecombineerd, om zo te komen tot een categorisering van het fietsnetwerk m.b.t. de fietsverkeersveiligheid. Op basis van gegevens uit de database van de Fietsersbond Routeplanner is als pilot een risicokaart gegenereerd voor het fietsnetwerk van de gemeente Dronten. Deze Safety Performance Index kunt u inzien via Fietsersbond.nl/SPI. Hier ziet u een digitale kleurkaart (zie afbeelding 1), waaruit direct duidelijk is welke wegen een potentieel risico opleveren voor fietsers.


afb 1. Uitsnede gemeente Dronten d.d. 14 december 2017

Doel
Deze risicokaart kan gebruikt worden als middel om werkzaamheden te prioriteren en te bepalen waar middelen doelmatig ingezet kunnen worden om de kans op ongevallen terug te brengen. Per wegvak kan ingezoomd worden op de specifieke kenmerken, zodat bepaald kan worden welke maatregelen een veiligheidsverhogend effect zullen ressorteren (zie afbeelding 2).


afb 2: Door inzoomen en aanklikken van een wegvak, worden links de specifieke kenmerken van het wegvak inzichtelijk gemaakt.

Methode
De Fietsersbond SPI maakt gebruik van de database van de Fietsersbond Routeplanner, een routeplanner specifiek voor het plannen van zowel utilitaire als recreatieve fietsroutes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen database, waarin door 500 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers wijzigingen in het fietsnetwerk worden geregistreerd: nieuwe fietspaden worden toegevoegd, maar ook veranderingen zoals bijvoorbeeld het omzetten van tegelpaden in asfalt wordt geregistreerd. Van elk wegvak worden circa dertig kenmerken vastgelegd in deze database, voor de Fietsersbond SPI worden er zeventien gebruikt.

Indien een gemeente besluit om de Fietsersbond SPI aan te schaffen, voert de Fietsersbond een kwaliteitscontrole uit op de database. De vrijwilligers worden geïnformeerd en bijgeschoold inzake de SPI, waarna zij het fietsnetwerk controleren en waar nodig ontbrekende gegevens aanvullen. Binnen twee maanden wordt de Fietsersbond SPI opgeleverd en besproken met zowel de lokale Fietsersbond als de gemeente: herkennen zij het beeld dat in de Fietsersbond SPI is gegenereerd? De gemeente kan vervolgens, bij voorkeur in overleg met de lokale Fietsersbond, beoordelen op welke plekken maatregelen nodig zijn om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren.

Elke wijziging in het fietsnetwerk wordt verwerkt in de database en kan zodoende leiden tot een verandering in het SPI-kaartbeeld. Zodoende is het direct mogelijk om het effect van een verbetering terug te zien. De SPI-kaart is online te raadplegen en het kaartbeeld wordt elke nacht ververst. De digitale kaart met de Safety Performance Index voor de gemeente Dronten is te vinden via deze link. Momenteel kan er alleen in de gemeente Dronten ver ingezoomd worden, zodat elke weg apart identificeerbaar is. De Fietsersbond ziet in wegvakken die roze of rood kleuren een sterke indicatie dat hier maatregelen genomen moeten worden.

De gemeente kan de resultaten van de SPI eventueel combineren met andere gegevens, zoals ongevallengegevens, publieksmeldingen of vervoersintensiteiten: deze gegevens zijn niet in de Fietsersbond SPI verwerkt.

Geïnteresseerd om de Fietsersbond SPI in jouw gemeente of provincie uit te laten voeren? Neem dan contact op met Henk Hendriks, projectleider SPI van de Fietsersbond voor meer informatie. Stuur een mail naar h.hendriks@fietsersbond.nl of bel 030-2918144.

Meer lezen? Dat kan hier.